அவுஸ்த்திரேலியாவின்  2020 புத்தாண்டு  கொண்டாட்டம் 


மாபெரும் வான வேடிக்கைகளுடன் அவுஸ்திரெலியாவின் சிட்னி நகரில்  புத்தாண்டை மக்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர்.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *