குரு வசிஷ்டர் அறிவுரை!!!


தங்கள் கடமையைச் சரிவரச் செய்யாதவர்கள்உதாசீனப்படுத்தியவர்கள் நரகத்தில் வீழ்வார்கள்சிலர் மரம்செடிகொடியாவும்சிலர் மிருகமாகவும் பிறப்பார்கள்.மனிதன் வாழும் காலத்தில் தனது செயல்பாடுகளால் தான் உயர்வோ தாழ்வோ அடைவான்அதுபோலஅவனது வினைகளின் அடிப்படையிலேயே சொர்க்கத்துக்கேநரகத்துக்கோ செல்ல முடியும்.வெற்றிதோல்வி பற்றி கவலைப்படாமல் இன்ப துன்பங்களைச் சமமாக நினைத்து கடமையைச் செய்பவன்எப்பொழுதும்இன்பமாயிருப்பான்.எப்படி நல்ல இசையால் மான்பாம்பு ஆகியவையெல்லாம் மயங்குகிறதோஅதுபோல பணிவாகவும்இனிமையாகவும் பேசுபவன் எல்லோராலும் போற்றப்படுவான்.பிறரை மதிக்கும் தன்மைநேர்மைஅறிவு போன்ற நற்குணங்கள் வேலைக்காரர்களின் சேவையைப் போல மறுபிறவியிலும் தொடரும்.

 கிடைத்ததைக் கொண்டு திருப்தியடைந்து உலக வாழ்வு என்ற மாயப்பற்றில் இருந்து விடுபடு.உலகில் பிறந்தால் பிரச்னைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும்அவற்றைக் கண்டு பதட்டப்படாதேசங்கடப்படாதேநிறைந்த கடலைப் போல இருஉனக்கு கிடைத்துள்ள பதவிபணத்தால் பெருமையோஅகம்பாவமோ கொள்ளாதே.பொறுமையாகஅமைதியாகநடுநிலையாக, நே நர்மையாக இருநவரத்தினம் போல் ஜொலிப்பாய்.

நான் மட்டுமே துன்பப்படுகிறேன்தனிமையில் இருப்பது போல உணர்கிறேன்‘ என்று உனக்கு மட்டும் ஒரு தனித்துவத்தை வழங்கிக் கொள்ளாதேஉலகில் எல்லாருமே இதே நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்.எப்படி மழைக்காலத்தில் கருத்த மேகங்களைக் கண்டவுடன் அன்னப்பறவைகள்கொக்குகள் வெளிப்படுகின்றனவோஅதுபோல் முற்பிறவியில் செய்த நற்செயல்களின் பலன்மறுபிறவியிலும் தானாகத் தொடரும்.சொந்த முயற்சியால் நாம் அடைந்த பொருள்சொர்க்கத்தில் இருந்து நம் கையில் விழுந்த பழத்துக்கு சமமானது.பல பெரியநல்லவல்லமையுள்ள மனிதர்கள்அவர்கள் மறைந்த பிறகும் நம் மனதில் நினைவுகளாக வாழ்கிறார்கள்அவர்களில் நீயும் ஒருவராகும் நிலையில் இருந்து கொள்இருந்தாலும்மறைந்தாலும் உன் பெயர் நிலைத்திருக்க வேண்டும்.பிறப்பும் இறப்பும் அழுகையுடன் ஆரம்பித்து அழுகையுடன் முடிகிறதுஇதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நடப்பதெல்லாம் கனவு போல மறைந்து விடுகிறதுஇதுதான் வாழ்க்கை என்பதைப் புரிந்து கொள்.

கடந்த காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்காதேவருங்காலம் பற்றி திட்டமிட்டும் பயனில்லைநிகழ்காலத்தில் நல்லதைச் செய்வாழ்ந்து காட்டுஅதுவே நிஜம்.வாழ்க்கையில் நடப்பவற்றைக் கண்டு பயப்படுபவனுக்கு நிம்மதியே இருக்காதுஇவர்கள் படும் துன்பங்களில் இருந்து மீள விதியோபணமோஉறவினர்களோ உதவியும் செய்வதில்லைஉன் சுயமுயற்சியால் மட்டுமே கஷ்டத்தில் இருந்து விடுபட முடியும்.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *