தேசிய அடையாள அட்டையைப் பெற்றுக் கொள்ள 100 ரூபா வேண்டும்!


 

அரசாங்கத்தின் புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று (10) பாராளுமன்றில் வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய அடையாள அட்டையைப் பெற்றுக் கொள்ளும் போது 100 ரூபா அறவிடுவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி செப்டம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி முதல் புதிதாக பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு 100 ரூபா அறவிடப்பட உள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =