வாழ்க்கையில் ஏற்றம் வேண்டுமா ?


அனைவருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் தங்களது வாழ்க்கையில், அப்படி ஆகவேண்டும், இப்படி ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். சிலர் ஒரு காலத்தில் பெரிய செல்வந்தராக இருந்திருப்பார். பிறகு திடீரென வாழ்க்கை அடிமட்டத்திற்கு சென்று விடும். எப்படி வாழ்ந்த நாம் இப்படி ஆகிவிட்டோமே என்று கவலைப்படுகின்ற நிலை உருவாகும்.

இப்படி ஏற்ற இறக்கமான வாழ்க்கை இருப்பவர்கள், வாழ்க்கையில் ஆட்டம் காணாமலிருக்க ஆடிக்கொண்டிருக்கும் நடராஜரை (நடனம்) திருவாதிரை நட்சத்திரமன்று தரிசிக்க வேண்டும். வெல்லம் நைவேத்தியம் வைத்து வழிபட்டு வந்தால் வெல்லும் வாழ்க்கை அமையும் என்பது நம்பிக்கை.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *