வாழ்க்கையில் மாற்றம் கொண்டுவரும் நவக்கிரகங்களை சுற்றுவது எப்படி?


வாழ்க்கையில் மாற்றம் கொண்டுவரும்  நவக்கிரகங்களை சுற்றுவது என்று சில விதி முறைகள் உண்டு.

சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி ஆகிய ஏழு கிரகங்களும் எனவே இந்த ஏழு கிரகங்களை வலமாகச் சுற்ற வேண்டும்.

ராகுவும், கேதுவும் வலமிருந்து இடமாக சுற்றுபவை. எனவே அடுத்த இரண்டு சுற்றுகளை இடமாகச் சுற்ற வேண்டும்.

சிலர் அப்படி சுற்ற தேவையில்லை என்கிறார்கள்.மொத்தம் ஒன்பது முறை நவக்கிகரங்களை சுற்ற வேண்டும்.

எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி முடித்துவிட்டு கடைசியாக நவக்கிரகங்களை சுற்றி வருவது தான் முறையாகும். இந்த ஐதீகம் தான் நலத்தைத் தரும்.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *