முதல் ஆசான் அம்மா…


கருவறையிலிருந்துகல்லறைவரை
தொடரும் உறவுஅம்மா…!!

உன் வாழ்விற்குபிள்ளையார் சுழி
போட்ட முதல் ஆசான் அம்மா…!!

நன்றி : தமிழ் கவிதைகள்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *