அன்பு | கவிதை | சசிகுமார்


அன்பெனும்
செய்முறை கல்விதேர்வில்
ஆயிரம் மதிப்பெண்கள்
உனக்கு !!!
ஆசிரியர்களே இல்லாமல்
நீ பயின்ற பாடத்துக்கு!!!

நன்றி : சசிகுமார் | எழுத்து.காம்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *