இலங்கையில் இடைக்கால அரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும்!


 

இலங்கையில் இடைக்கால அரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வணக்கத்திற்குரிய அதுரலிய ரதன தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் அரசியல், மற்றும் நாட்டில் தற்போதுள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டுமாயின் கட்டாயமாக இடைக்கால அரசாங்கம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜகிரிய பகுதியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *