கறுப்பு ஜூலை வயது 41


இருப்பதற்கு இடம் கேட்டோம்

இருப்பிடத்துக்கு தீ வைத்தனர்

கருகவைத்து கப்பலேற்றினர்

கரையைத்தேடி அலைகின்றோம்



One thought on “கறுப்பு ஜூலை வயது 41

  1. கறுப்பு ஜூலை நினைவுகள்
    நெருப்பாய் எமை சுட்டுக் கொள்ள
    கடுப்பாய் குமுறும் எம் குரல்
    ஒலிக்கும் நாலா திசை எங்கும்…

Leave a Reply to செவ்வந்தி Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *