51 மாணவர்களுடன் பேருந்தை கடத்தி கொளுத்திய ஓட்டுநர்


பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநரால் பிணை பிடித்துவைக்கப்பட்டிருந்த 51 மாணவர்களை இத்தாலியக் காவல்துறையினர் காப்பாற்றியுள்ளனர். மாணவர்களை பிணையாளிகளாய் பிடித்துவைத்ததுடன் அவர்கள் இருந்த பேருந்திலும் அவர் பெட்றோல் ஊற்றி கொளுத்தியிருந்தார்.

மத்திய தரைக்கடலில் மாண்ட குடியேறிகளுக்காக அவர் அவ்வாறு செய்ததாக நம்பப்படுகின்றது. 30 நிமிடங்களுக்கு நீடித்த அந்தச் சம்பவத்தின்போது சில மாணவர்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது.

அந்தச் சம்பவத்தில் மாணவர்களுக்குப் பெரிதாக காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பதை இத்தாலியாக் காவல் துறையினர் உறுதிசெய்துள்ளனர்.

இத்தாலியக்காவல்த்துறையினர், சரியான நேரத்திற்குச் சென்று உதவவில்லையென்றால் அது விபரீதத்தில் முடித்திருக்கலாம் எனக் கூறப்பட்டது.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *