வங்கி தகவல்களை கொடுத்து கொள்ளை அடிக்க வைத்த பெண் | கனடா

கனடாவில் பெண் ஒருவர்  தன்னுடைய ஆண் நண்பருக்கு தான் வேலை செய்யும் வங்கியின் தகவல்களை ரகசியமாகக் கொடுத்து கொள்ளை அடிக்க…