அன்பென்ற மழை!

என்னுள் மையம் கொண்ட புயல் – நீ எனக்குள்ளே நிலை கொண்டு நிற்கிறாய்.! அன்பென்ற மழைப் பொழிவைத் தந்து கொண்டு.!!…

கார்மேகம்!

கார்மேகம் தந்த வரமே நீ பட்டும் படாமல் செல்வதும் சரியா? நீ வர காத்து கிடக்கும் எம்மை ஏமாற்றலாகுமா? – கவியழகி…

நண்பர்கள்!

ஒரு நல்ல நண்பன் போதும் நம் வாழ்க்கை முழுவதற்கும்!!! ஆனால்… ஒரு வாழ்க்கை போதாது நம் நண்பர்களுடன் வாழ்வதற்கு..!!! – …

அன்பின் உருவம்!

அணைக்கும் போது அகமும் முகமும் அல்லியாய் மலர்கிறதே..! எத்தனை யுகங்கள் தவமிருந்தாலும் இந்த சுகம் இனி கிடைக்காதே..!     …

அன்னையர் தினம் 

தாய்மடி சுகம் தந்திடும் இதம் அவள் மனம் போலே வேறேது வரும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரம் கணங்கள் நினைவுகளை மீட்டும்…

நம்பிக்கை!

வெற்றி வந்தால் பணிவு அவசியம் தோல்வி வந்தால் பொறுமை அவசியம் எதிர்ப்பு வந்தால் துணிவு அவசியம் எது வந்தாலும் நம்பிக்கை…

வாழ்க்கை!

இதயத்தில் என்னென்ன வேட்கை, இது இடைவேளை இல்லாத வாழ்க்கை! வாழ்வோடு போராட்டம் இங்கே, இதில் வாழ்கின்ற நிமிஷங்கள் எங்கே! –…

காதலர் தினம்!

கத்தியின்றி ரத்தமின்றி என் இதயத்தை அவளுக்கும் அவளின் இதயத்தை எனக்கும் இதயமாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வது தான் காதலோ… நன்றி…

சுட்டும் விழி சுடரோ…

“சுட்டும் விழிச் சுடர் தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரரோ வட்டக் கரிய விழி கண்ணம்மா வானக்கருமை கொலோ பட்டுக் கருநீலப்…

காரணம்!

பிடிப்பதட்கு காரணம் இருந்தும் பிடிக்காமல் போகிறது சிலரை…. வெறுப்பதட்கு காரணம் இருந்தும் வெறுக்க முடியவில்லை சிலரை…. – Kathal kavithai –

எதுவுமில்லை!

விடியாத இரவென்று எதுவுமில்லை முடியாத துயரென்று எதுவுமில்லை வடியாத வெள்ளமென்று எதுவுமில்லை வாழாத வாழ்க்கையென்று எதுவுமில்லை! – கண்ணதாசன் –

நினைவுகள்!

மறக்க வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறேன் அவனை பார்க்கும் வரை ஆனால் அதை கூட மறந்து விடுகிறேன் அவனை பார்க்கும்…

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள்!

இனம் வாழ இவர் செய்தார் தியாகம்! இவர் எண்ணம் வாழ நாம் செய்வோம் யாகம்! கார்த்திகைப் பூ எடுத்து வாரீர்!…

மாவீரர் நாள் 2016

கார்த்திகைத் திங்கள் நாயகர் போற்றி பாடிடுவோம் – அவர் உறங்கிடும் கல்லறைமீது தலைவைத்து வணங்கிடுவோம்

கல்யாணம் செய்ய..

உன் தோழியின் கல்யாணவீட்டில் தாலிகட்ட உதவிசெய்த உன்னைப் பார்த்தபின் தான் எனக்கும் ஆசை வந்தது தாலிகட்டி கல்யாணம் செய்ய…! –…

ஒப்பிடாதே…

இந்த உலகத்தில் வேறு எவருடனும் உன்னை நீ ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டாம் அவ்வாறு நீ செய்தால் நீ உன்னை…

வாழ்க்கை!

எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் முடியும் இது தான் பாதை இது தான் பயணம் என்பது யாருக்கும்…

அன்பு!

ஒரு வார்த்தையில் உயிர் விடுவதும் ஒரு வார்த்தைக்காக உயிர் விடுவதும் உண்மையான அன்பினால் – மட்டுமே முடியும்! – கவிதை.காம் –