வரலாறு காணாத சோகம் | சென்னையில் இளைஞர்கள் நிவாரணப்பணி


பெரு மழையால் பாதிப்புற்ற சென்னையில் இளைஞர்கள் அணி அணியாக நிவாரணப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். முற்றிலும் செயலிழந்துள்ள சென்னை நகரின் நிவாரனப்பணிக்காக உதவிகள் கோரப்பட்டுள்ளது.

a3 a2Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *