கொழும்பில் இளைஞர்கள் கறுப்பு போராட்டம் ஆரம்பம்!


 

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் அடிப்படைச் சம்பளத்தை, 1000 ரூபாயாக உயர்த்துமாறு வலியுறுத்தி கொழும்பு காலி முகத்திடலில் பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த போராட்டம் காரணமாக கொழும்பு – காலி வீதி, லோட்டஸ் சுற்றுவட்டத்துடன் மூடப்பட்டுள்ளது. காலி முகத்திடலில் “ஒக்டோபர் 24” எனும் தலைப்பில் இந்த போராட்டம் இடம்பெற்று வருகிறது.

சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாக ஒன்றிணைந்த இளைஞர்களின் தன்னெழுச்சி போராட்டமாக இது முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக நாட்டின் பல பாகங்களில் இருந்தும் இளைஞர்கள் கொழும்புக்கு பிரவேசித்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *