பொதுநல வாய விளையாட்டு போட்டிகளில் பெற்ற பதக்கங்களின் விபரம்!

30 views

 

 


அவுஸ்திரேலியாவில் இடம்பெற்று வரும் பொதுநல வாய விளையாட்டு போட்டிகளில் அவுஸ்திரேலியா தொடர்ந்தும் முதலிடத்தில் உள்ளது.

69 தங்கம், 52 வெள்ளி, 55 வெண்கலம் அடங்களாக மொத்தம் 176 பதங்கங்களை அவுஸ்திரேலியா கைப்பற்றியுள்ளது.

இரண்டாவது இடத்தில் 37 தங்கம் , 36 வெள்ளி, 37 வெண்கலம் அடங்களாக மொத்தம் 110 பதக்கங்களை வென்று இங்கிலாந்து உள்ளது.

இந்தியா, 20 தங்கம், 13 வெள்ளி, 14 வெண்கலம் அடங்களாக மொத்தம் 47 பதக்கங்களை வென்று 3வது இடத்தில் உள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து 4 வது இடத்தில் கனடா 14 தங்கம் அடங்களாக மொத்தம் 76 பதக்கங்களை வென்று உள்ளது.

5வது இடத்தில் 13 தங்கம் உள்ளடங்களாக மொத்தம் 36 பதக்கங்களை வென்று தென்னாபிரிக்கா உள்ளது.

இந்த பட்டியலில் இலங்கை ஒரு வெள்ளி 5 வெண்கலம் அடங்களாக மொத்தம் 6 பதக்கங்களை வென்று 28வது இடத்தில் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 17 =