2015 – இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!


புத்தாண்டில் புதுமைகள் பிறக்கட்டும்

உலகில் அமைதி நிலவட்டும்

மனங்களில் நிம்மதி மலரட்டும்

வாழ்விலே மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும்!

 

உலக தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்London சார்பாக எங்களது இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *