உன் காதல் வேண்டும் …..!


கனவிலும் ………
நினைவாலும் ……
கொல்வது போதாதென்று ……
மௌனத்தாலும் ……
கொல்கிறாய் ……….
தயவு செய்து நிஜமாய்……
கொண்றுவிடு ………!

என் குறைந்த பட்ச….
கோரிக்கை நீ வேண்டும் …..
அதிக பட்சகோரிக்கை …..
நீயே வேண்டும் ……..
முடியாதுபோனால் ……..
உன் காதல் வேண்டும் …..!

&
வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை
கவிப்புயல் இனியவன்

நன்றி : கவிப்புயல் இனியவன் இணையதளம்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =