வைத்தியர் அற்ற நிலையில் வேரவில் வைத்திய சாலை…..


 

கிளிநொச்சி பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குடபட்ட வேரவில் கிராமிய வைத்தியசாலைக்கு கடந்த ஒரு கிழமையாக வைத்தியர் வருகை தராமையினால் மக்கள் பெருதிதும் சிரமப்படுகின்றனர் இந்த வைத்தியசாலையானது வலைப்பாடு வேரவில் கிராஞ்சி ஆகிய முன்று கிராமத்திற்க்குமனது குறிப்பாக அவரச நிலைமையில் அங்கு செல்லும் மக்கள் நீண்ட நேரத்தின் பின்  10பேர் சேர்ந்தன் பின்னர் தான் முழங்காவில்  பிரதேச வைத்திய சாலைக்கு கொண்டு செல்கின்றார்கள். இதற்கு உடணடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவேனும் என்று வேரவில் கிராஞ்சி வலைப்பாட்டு மக்கள் கோரிக்கை விடுகின்றனார்.

 

கிளிநொச்சி விமல்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *