நெற்றியில் குங்குமம் இடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள்!


ஆன்மீகத்தில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கும் குங்குமம், அழகு சாதன பொருட்கள் வரிசையிலும் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

அந்தவகையில் நெற்றியில் குங்குமம் இட்டுக் சூரிய நமஸ்காரம் செய்தால் தனிப்பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை அனுபவ ரீதியாக உணரலாம்.

சூரியனின் கதிர்கள் நெற்றியில் இட்டுள்ள குங்குமத்தின் மீது படும்போது குங்குமத்துடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ள படிகாரம், சுண்ணாம்பு, தண்ணீர், மஞ்சள் மற்றும் விட்டமின் டி அல்ட்ரா கதிர்கள் ஆகியவை ஒன்று சேர்ந்து காந்த சக்தியை உருவாக்குகின்றன.

இதில் சேர்க்கப்படுகின்ற மஞ்சள் நாளடைவில் இரும்புச் சத்தாக மாறிவிடும். படிகாரம் கிருமிநாசினி என்பதால் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏற்படாது.

அத்துடன் நெற்றி வகிட்டில் குங்குமம் இடுவதால் சக்தி கிடைக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *