வாழ்க்கை!


கருவறையில் இருந்து இறங்கி

கல்லறையை நோக்கி நடந்து

செல்லும் தூரம் தான் வாழ்க்கை!

– காதல்கவிதை.காம் –Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *