காதல் பார்வை!


நான் உன்னை
ஆயிரம் முறை
பார்த்திருந்தாலும்
நீ என்னைப் பார்த்த
அந்த நொடியில் தான்
விதையாய் விழுந்தது
என் காதல்….!

நன்றி : tamilsongslyricss.blogspot.comLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *