வீரச்சாவை அடைந்த மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்!


 

தமிழ் மண்ணின் விடியலுக்காய் வீரச்சாவை அடைந்த அனைத்து மாவீரர்களுக்கும் வணக்கம் லண்டன் தமது வீர வணக்கத்தையும் கண்ணீர் அஞ்சலியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *