அம்மை வந்தவர்கள் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்.


அம்மை வந்தவர்கள் வீட்டில் இந்த மந்திரத்தை மொழிந்தால் அம்மன் அருளால் அம்மை இறங்கும்.

இந்த மந்திரத்தை 108 முறை மொழிந்த பின் வேப்பிலை உண்டு வர நோயின் வீரியம் குறையும்.

அம்மை வந்தவர்கள் சொல்ல வேண்டிய மாரியம்மன் காயத்ரி மந்திரம்

”ஓம் பிசாசத்வஜாய வித்மஹே”
”கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி”
”தன்னோ மாரி ப்ரசோதயாத்”

உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் சுத்தமாக இருந்து இந்த மந்திரத்தை மொழிபவர்களுக்கு அம்மை வராது. தீராத நோயுடையவர்கள் தினம் தோறும் இந்த மந்திரத்தை மொழியவேண்டும்.

நன்றி – najeeLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *