முதல் மழை | கவிதை | மழை பயணம்


ஜூன் மாதத்தின் முதல் மழையில்
சில்லென மாறியது சூழல்

சில மணித்துளிகள் பெய்த மழையில்
வெயிலின் வியர்வை துளிகள்
மழைத் துளிகளாய்…

முதல் மழையோடு
முடிந்து போவதில்லை வானிலை
அடுத்தடுத்து மழை பெய்யும்
ஆம்
அடுத்த சந்திப்பு எப்போது
காதலோடு
காத்துக்கிடக்கிறது பூமி…

 

நன்றி : மழை பயணம்One thought on “முதல் மழை | கவிதை | மழை பயணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *