நீருக்கு நன்றி – மகா ஆரத்தி விழா!


பிரபல ஆன்மீக வழிகாட்டியும் வாழ்க்கை நல மேம்படுத்துனருமான குருஜி மித்ரேஷிவா அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் படி செயல்படும் தக்ஷிணா பவுண்டேஷன் என்னும் அமைப்பு நீருக்கு நன்றி எனும் ஆரத்தி விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு செண்டை வாத்திய முழக்கத்துடன் 101 கலச ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து நீர் குறித்த நடனம், சிங்காரி மேளம் உள்ளிட்ட சிறப்பு காலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

சிறப்பு விருந்தினர்களுடைய உரைகளைத் தொடர்ந்து, குருஜி மித்ரேஷிவா அவர்களுடைய சிறப்பு உறையும் அங்கே நிகழ்த்தப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 6 மணிக்கு மகா ஆரத்தி விழா நடைபெறுகிறது.

கங்கையில் எப்படி ஆரத்தி விழா நடைபெறுமோ அதே போலவே இந்த ஆரத்தி நடைபெறும். பரம்பரை பரம்பரையாக கங்கைக்கரையில் ஆரத்தி விழா செய்யும் அர்ச்சகர்களே இதற்காக வரவழைக்கப்பட்டு உள்ளார்கள்.

ஞாயிறு மாலை நடைபெறும் விழாவில் அனைவரையும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார்கள்.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *