அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்


ஈரைந்து மாதங்கள் கருவோடு எனை தாங்கி 

நீ பட்ட பெரும் பாடு அறிவேனம்மா……

ஈரேழு ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் உழைத்தாலும் 

உனக்கிங்கு நான் பட்ட கடன் தீருமா…….

– யேசுதாஸ் பாடல் வரிகள் –Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *