அழகு நிலா!


அழகு நிலா மெல்ல பவனி வர

கார் மேகம் அங்கே சூழ்ந்ததென்ன!

போர் விமானம் வந்து வட்டமிட

வெள்ளை நிலா கறுத்து போனதென்ன!Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *