அன்பின் உருவம்!


அணைக்கும் போது
அகமும் முகமும்
அல்லியாய் மலர்கிறதே..!

எத்தனை யுகங்கள்
தவமிருந்தாலும்
இந்த சுகம்
இனி கிடைக்காதே..!                                                                                                                                                                                   –  ந.இராஜ்குமார் | எழுத்து.காம்

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *