எனக்கொன்றும் சிரமமில்லை!


ஐந்தறிவு செக்கு மாடு நான்
ஆறறிவுச் செல்வங்கள் நீங்கள்
செக்கு மாடாய் புத்தகச் சுமையைத்
தினமும் சுமந்திட
இன்று ஒரு நாளேனும்
சுமை இல்லாது மகிழ்வாய் இருந்திட
உங்களை இழுப்பதில்
எனக்கொன்றும் சிரமமில்லை
மகிழ்ச்சியுடன் இழுத்திடுவேன்!

நன்றி : venkatnagaraj.blogspot.comLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *