எண்ணித் துணிக!


சிந்திக்க மறந்த காரணத்தால்,
சிந்திக்காது விட்டு,
நொந்து நூலாகி
வெந்து வேலாகி
கந்தலாகி
கடமை மறந்து,
உம் வாழ்வை
துன்பத்திடம் கடன் தந்து
துயரத்தில் மூழ்கிய
சோதரனே! சோதரியே!
எண்ணிப் பாருங்கள்
வள்ளுவன் சொல்லை
எண்ணித் துணிக கருமம்…
என்னும் எழுச்சி மிகு
கருத்தை மனதிற்கொண்டு
எண்ணித் துணிந்திடுவீர்
இனியேனும்
சிந்தித்து நடந்திடுவீர்!

 

நன்றி : புஸ்பா கிறிஸ்ரி | வார்ப்பு இணையம்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + three =