இயற்கையின் அதிசயம்! | கவிதை | முப்படை முருகன்


கருப்பும் அழகென்று
உலகம் எடுத்துரைக்கும்
இயற்கையின்
இன்னொரு அதிசயம்
இரவு…!

நன்றி : முப்படை முருகன் | எழுத்து இணையம்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *