தனிமை!


தீராத தனிமையில் தினந்தோறும் வாழ்கின்றேன்
ஓடாத பொழுதுகளில் உறைந்து போய் சாகின்றேன்
நீ என்னுடன் இல்லாததால்…
– ஹேம்நாத்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *