வாழ்க்கை!


எதையும் நாங்கள் தேடுவதில்லை

எதிர்பார்ப்பு எதுவுமில்லை என்றும்
சொல்வதற்கில்லை

சொல்ல முடியாததை மனதில்
பூட்டிக்கொள்கிறோம்

கிடைத்ததை பெற்றுக்கொள்கிறோம்

வாழ்க்கையை நகர்த்திச் செல்கிறோம்
கலாச்சார கைபிடித்து

கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்று..

 

நன்றி : நா.சேகர் | எழுத்து.காம்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *