ஆண்டின் அதிசிறந்த றக்பி வீரராக ஜொன்னி செக்ஸ்டன்


றக்பி போட்டிகளில் ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்துகின்ற வீரர்கள், வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்றுவிப்பாளர்களை கௌரவிப்பதற்காக சர்வதேச றக்பி சம்மேளனம் இந்த விருது வழங்கல் விழாவை வருடாந்தம் நடத்தி வருகின்றது.

இந்நிலையில் ஆண்டின் அதிசிறந்த றக்பி வீரருக்கான விருதை, அயர்லாந்தின் ஜொன்னி செக்ஸ்டன் சுவீகரித்துள்ளார். 2001 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அதிசிறந்த றக்பி வீரர் விருதை வென்ற முதல் அயர்லாந்து வீரராகவும் ஜொன்னி செக்ஸ்டன் பதிவாகினார்.

நியூசிலாந்து தேசிய றக்பி அணியின் ஜோ ஷமீட் அதிசிறந்த பயிற்றுவிப்பாளருக்கான விருதை சுவீகரித்தார்.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *