புதிய திருப்பம் – 126 எம் பி களின் ஆதரவுடன் ரணில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் 


தற்போது தலைநகர் கொழும்பில் புதிய திருப்பம். அலரிமாளிகையில் ரனில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிக்கொண்டு இருக்கின்றார். 126 எம் பி களின் கையெழுத்திட்ட ஆதரவு கடிதத்துடன் சபாநாயகரை சந்திக்க ரணில் புறப்பட இருக்கின்றார்.

அமெரிக்கா, பிரித்தானியா போன்ற சர்வதேச நாடுகள் பாராளுமண்றத்தை சுயாதீனமாக இயங்க விடுமாறு ஜனாதிபதிக்கு அழுத்தம்கொடுத்தவண்ணம் உள்ளன.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *