இத்தாலியில் உள்ள அகதிகளை வேறு முகாம்களுக்கு மாற்றம்!


 

இத்தாலிய ரியாசில் நகரத்தில் தங்கியுள்ள அனைத்து அகதிகளும் வேறு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அகதி முகாம்களுக்கு அடுத்த வாரத்தில் மாற்றப்படவுள்ளதாக இத்தாலிய உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அவர்கள் அடுத்த வாரத்தில் வேறு நகரங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அகதி முகாம்களுக்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நகரங்களில் அநாதரவாக உள்ள வீடுகளில் அவர்களை குடியமர்த்துவதுடன், இத்தாலிக்கு ஏற்ற வகையிலான தொழில் பயிற்சிகளை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களால் இத்தாலிய பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு தமது பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *