வட மாகாண ஆளுநருக்கு ரெஜினோல்ட் குரேக்கு 2 மாகாணங்கள் பதவி உயர்வு!


 

ஆகஸ்ட் 20 ஆம் திகதி முதல் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் திகதி வரை சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் நிலூக்கா ஏக்கநாயக்க இத்தாலிக்கான விஜயத்தை மேற்கொள்ள உள்ள நிலையில் சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் பதில் ஆளுநராக ரெஜினோல்ட் குரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சப்ரகமுவ மாகாண ஆளுநர் நிலூக்கா ஏக்கநாயக்க, இத்தாலிக்கான விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு செல்ல உள்ளதால் அவர் இலங்கையில் இல்லாத நாட்களில் சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் பதில் ஆளுநராக ரெஜினோல்ட் குரே செயற்படுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *