முன்கூட்டியே பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை


மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி க்கான பட முடிவு

இரண்டாம் தவணை விடுமுறையை ஒரு நாள் முன்னதாக வழங்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

அந்த வகையில், 2019 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான இரண்டாம் தவணை விடுமுறைக்காக அனைத்து அரசாங்க பாடசாலைகளும் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 1 ஆம் திகதி மூடப்படுகின்றதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை மூன்றாம் தவணைக்கான கல்வி நடவடிக்கைக்கள் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் 2 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *