ஐம்புலன்களை தாண்டி ஆறாவது அறிவு என்று ஒன்றும் இல்லை | விஞ்ஞானிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவிப்பு


ஐம்புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உணர்வு எனப்படும் ஆறாவது அறிவு என்ற ஒன்று இல்லையென்று விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்துள்ளனர்.

ஒரு மாற்றம் ஏற்படும்போது மக்களால் அதைப் பார்க்க இயலவில்லை என்றபோதும் உணரமுடியும் என்று இவர்களின் ஆய்வு முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.

உதாரணத்திற்கு ஒருவருடைய தோற்றத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் உணரும்போதும் அந்த மாற்றம் அவர்களுடைய தலைமுடி திருத்தப்பட்டிருப்பதால் ஏற்பட்டது என்பதை நாம் உணரமுடியாமல் இருக்கும் என்று இவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அவுஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் உள்ள உளவியல் ஆராய்ச்சிப் பள்ளியின் முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் பியர்ஸ் ஹோவே இதுபற்றி கூறுகையில்,

மாற்றங்களை நேரடியாகப் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் மனிதனால் உணரமுடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் முதல் ஆராய்ச்சி இது என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும் ஐம்புலன்களை சார்ந்து இல்லாமல் மனதின் மூலம் மாற்றங்களை உணரமுடியும். இதுவே இதுநாள்வரை ஆறாவது அறிவு என்று குறிப்பிடப்பட்டு வந்தது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார்.

இந்த உண்மையை சிறிய சோதனைகள் மூலமும் இந்த விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர். இந்த ஆய்வறிக்கைகள் ´பிளோஸ் ஒன்´ என்ற இதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 

நன்றி : முத்துமணி இணையம்

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *