சுற்றுலாவிற்கு உகந்த நாடுகளில் இலங்கை முதலிடம்


2019 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாவிற்கு உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை முதலிடம் பெற்றுள்ளது.
லோன்லி பிளேனட் அமைப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தரப்படுத்தலில் அடுத்த நான்கு இடங்களில் முறையே வெர்ஜினியா, சிம்பாவே, பனாமா மற்றும் கிர்கிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இலங்கையில் உள்நாட்டுப்போர் முடிவடைந்ததன் பின்னர் சுற்றுலாத்துறை, உட்கட்டமைப்பு, போக்குவரத்துத்துறை, ஹோட்டல் தொழில்த்துறையில் பாரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக பிளேனட் லோன்லி அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *