தேசிய விருதுகளைக் குவித்த `மகாநடி’; `கே.ஜி.எஃப்’

`மகாநடி’, `கேஜிஎஃப்’ உள்ளிட்ட படங்களுக்கு தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 66-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் தயாராகும் திரைப்படங்களில்…