திடீர் தீயால் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளும் வணிக வளாகங்களும் கொழுந்துவிட்டெறிந்தன…..

அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சி மாகாணத்தில் அடுக்குமாடி கட்டிடங்களில் கட்டுக்கடங்காமல் கொளுந்து விட்ட எரிந்த தீயை வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர். பவுண்ட்…