கைகளில் இரத்தக்கறையுடன் கோத்தபாய நாட்டின் ஜனாதிபதியாக முடியாது: மங்கள 

ஊடகவியலாளர்களினதும், மேலும் பல அப்பாவிகளினதும் இரத்தத்தை தமது கைகளில் கொண்டிருக்கும் குற்றவாளி நாட்டின் அடுத்த ஜனாதிபதியாக முடியாது என நிதியமைச்சர்…