இந்தியாவில் விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடை 5ஆண்டுகளுக்கு நீடிப்பு 

விடுதலைப் புலிகள் மீதான தடையை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடித்துள்ளதை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கின்றது. 1991ஆம் ஆண்டு…