வௌிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு அரசாங்கத்தின் மகிழ்ச்சியான செய்தி

  வௌிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு இந்த மாத இறுதி முதல் அரச தொழில்களை வழங்கவுள்ளதாக தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அமைச்சு…

இன்னும் ஒரு மாதத்தில் 10,500 வெளிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை: ஸ்ரீநேசன்

எதிர்வரும் ஒரு மாத காலப் பகுதிக்குள் வெளிவாரி பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்…