வேலையில்லா பட்டதாரிகள் கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம் 

பட்டதாரிகளுக்கான நியமனத்தின் போது அவர்கள் உள்வாரி வெளிவாரி என வேறுபடுத்தப் படுகின்றமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒன்றிணைந்த வேலையில்லா பட்டதாரிகள் சங்கத்தினரால்…

இன்னும் ஒரு மாதத்தில் 10,500 வெளிவாரிப் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை: ஸ்ரீநேசன்

எதிர்வரும் ஒரு மாத காலப் பகுதிக்குள் வெளிவாரி பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்…

வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி- 20 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு நியனம்..

  பட்டதாரிகள் நியமனத்தின் 2வது கட்ட நியமனம் ஓகஸ்ட் மாதம் இறுதியில் வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவதாக அமைச்சின் செயலாளர் சிவஞானசோதி…