“400 பெண்களை விலைமாதர்களாக மாற்றினாரா ராஜராஜ சோழன்..?’’

“400 பெண்களை விலைமாதர்களாக மாற்றினாரா ராஜராஜ சோழன்..?’’ பா.இரஞ்சித் குற்றச்சாட்டுக்கு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பதில்! “தேவரடியார்கள் குறிப்பிட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள்…