நிலாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் பத்திரமாக பூமியில் – சீனா சாதனை


நிலவை ஆய்வு செய்ய சீனாவின் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தால் அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் தனது பணியை முடித்துக் கொண்டு சனிக்கிழமை பத்திரமாக பூமியை வந்தடைந்தது.

நிலவை ஆராய்ச்சி செய்ய விண்கலம் அனுப்பி அதனை பத்திரமாக பூமியில் தரையிறக்கியுள்ள நாடுகளில் அமெரிக்கா, ரஷ்யாவை அடுத்து 3வது நாடாக சீனா சாதனை படைத்துள்ளது.

வரும் 2017ஆம் ஆண்டு நிலவுக்குச் சென்று அங்கிருந்து கல் மற்றும் மணல் துகள்களைக் கொண்டு வரும் விண்கலத்தை அனுப்ப சீனா திட்டமிட்டுள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *