மலேரியா நோயை 2 நாளில் குணப்படுத்தும் மருந்து கண்டுபிடிப்பு


கடுமையான நோய்களில் மலேரியாவும் ஒன்று. அந்த நோயை குணப்படுத்தும் மருந்துகள் உள்ளன. அவை படிப்படியாக தான் நோயை குணப்படுத்தும்.

ஆனால் தற்போது அதிநவீன நுட்பத்தில் மற்றும் மூலக்கூறுகளுடன் கூடிய புதிய மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு (+) எஸ்.ஜே.733 என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த மருந்து 2 நாளில் மலேரியா நோயை குணப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்தது. இப்புதிய மருந்து மலேரியா தாக்கியுள்ள ரத்த சிவப்பு அணுக்களை மட்டும் அழிக்கும். அதே நேரத்தில் சுகாதாரமான மற்ற செல்கள் அழியாமல் பாதுகாக்கும்.

இந்த மருந்தை மலேரியா நோய் தாக்கிய எலிகளுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்கப்பட்டது. அதில் 24 மணி நேரத்தில் 80 சதவீத மலேரியா கிருமிகள் அழிந்து விட்டன. 48 மணி நேரத்தில் அக்கிருமிகள் முற்றிலும் காணாமல் போனது தெரியவந்தது. எனவே, மனிதர்களுக்கும் இந்த மருந்தை செலுத்தி பரிசோதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *