குளங்களை நோக்கி படையெடுக்கும் கொக்குகள்.


வவுனியாவில் வரட்சியான காலநிலை நிலவுவதால்,குளங்கள் மற்றும் நீர் நிலைகளின் நீர்மட்டம் வற்றியுள்ளது.

இதன்காரணமாக குளங்களில் மீன்களும் ஏனைய நீர்வாழ் உயிரினங்களும் உயிருக்காக போராடுவதோடு, இறந்தும் வருகின்றன.

அவற்றை உணவாக பெற்றுக்கொள்வதற்காக கொக்குகள் இரைதேடி குளங்களை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றன. 

நன்றி – கே வசந்தரூபன்Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *